การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page