การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการดำเนินงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง มาตการป้องกันการรับสินบน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page