การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลวังไทรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page