การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่นายพงษ์ศักดิ์  แตงอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร มีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไทร

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริต การให้ความสำคัญกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลความสำเร็จของการประเมินต่างๆ

การออกพบปะประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนในตำบลวังไทร

 - การแจกไข่ไก่ให้แก่ประชาชนในตำบลวังไทร ทุกครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิท19

9672436117984035036351694508644100819386368o
964093731798401300302056931682499329785856o
9624484517984023036352897035398280456437760o

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดโควิท19

8842328417399226694832538472554115052863488o
8841691217399227594832446080413929983442944o
8730297817399222728166261047491967434358784o

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

8220705616853521349403076476778800825761792o
8168639516853715982716942222605885887217664o
8188676116853840749371134901875247558426624o

- การออกเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

5748635514382871863134714586064425382838272o
56842660143828715964680741567045678006272o
571541801438287069646816853945566957142016o

- การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประชาคมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

0018
0015
0014

- การแจกหน้ากากผ้าและน้ำยาทำความสะอาดให้แก่ผู้นำชุมชน ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิท19

244630059
244630043
244630025

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไทร

timeline20191218114233
timeline20191218114228
timeline20191218114221

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page