เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลวังไทร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านในตำบลวังไทร

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว

264210
11-4
118820
11-5
118813

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page