เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หมู่บ้านภูไทพัฒนา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  แตงอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร เป็นประธานในการประชุม

ร่วมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่อง และชาวบ้านในตำบลวังไทรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว

14--20043
14--20042
14--20037
14--20036
14--20035
14--20032
14--20031

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page