การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลวังไทรมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลตำบลวังไทร

- การรับพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไทร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลวังไทร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับพรปีใหม่จากคณะผู้บริหาร

13609436420263166675105178586217454735702507n
13585612120263166141771891817279494131709735n
13555458520263167141771799193439432594752385n
13498769120263165408438634985599474805981232n
13465680420263167508438425235754173197323765n
13356220120263165775105263016382759372677179n
13385402120263165008438676698651574172980757n

- เทศบาลตำบลวังไทร โดยการอำนวยการของนายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน นายกเทศมนตรี นายจำลอง ทองศร รองนายกเทศมนตรี นายสมพงษ์ สุจริตรักธรรม รองนายกเทศมนตรี นายทรงกลด รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลวังไทร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

13336704120204629614292215019942891736196219n
13358228220204629147625598774570634821568563n
13329395820204630880958756587039374543686400n
13329395020204630114292163909258987346837376n
13313727520204630647625448812401629535673962n
13353929920204631414292032442289255487330043n
13335600620204631147625391551817348326427233n

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังไทร

การตั้งจุดคัดกรองพนักงานเทศบาลและผู้มาติดต่อราชการ โดยมีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

กิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัยโควิด 19 

กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลวังไทร

 

 

การต้อนรับพนักงานใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลวังไทร

 

โครงการเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page