การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลวังไทรมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลตำบลวังไทร

เช่น ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลวังไทร

การตั้งจุดคัดกรองพนักงานเทศบาลและผู้มาติดต่อราชการ โดยมีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

กิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัยโควิด 19 

กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลวังไทร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

การมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร

การต้อนรับพนักงานใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลวังไทร

การแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างพนักงานเทศบาลและชาวบ้านตำบลวังไทร ประจำปี 2563

โครงการเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page