นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลวังไทร

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังไทร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page