แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังไทร

หนังสือแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังไทร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page