โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือ "กลุ่มสตรีแม่บ้านภูไทพัฒนา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560  ณ บ้านภูไทพัฒนา  หมู่ที่ 14  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา