กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม จัดอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด Covid-19 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวังไทร โดยมีการเเจกหน้ากากอนามัย ใบความรู้ เเละสเปย์แอลกอฮอร์ 75 % ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย