เทศบาลตำบลวังไทร เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)
- สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม-กันยายน 2563
 
- ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ในวันและเวลาราชการ โทร 044-300746

 

8902668717417830526305481994986453288878080o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page