ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัดเทศบาลตำบลวังไทร
  • นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   รองปลัดเทศบาลตำบลวังไทร

สำนักปลัดเทศบาล

 • นางพัชยา เก้าซ้วน

  นางพัชยา เก้าซ้วน

  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  • นางสาวสุชีรา กร่อยกระโทก

   นางสาวสุชีรา กร่อยกระโทก

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  • นางสาววรรณา สอนคราม

   นางสาววรรณา สอนคราม

   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  • นางสาวลดาพรรณ พันธุ์แก้ว

   นางสาวลดาพรรณ พันธุ์แก้ว

   นิติกร
  • นางอนันท์จันทรา คชินทร์เพนเทศ

   นางอนันท์จันทรา คชินทร์เพนเทศ

   นักพัฒนาชุมชน
  • ว่าง

   ว่าง

   นักจัดการงานทั่วไป
  • ว่าง

   ว่าง

   นักทรัพยากรบุคคล
  • ว่าง

   ว่าง

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • นางพรรณวดี พลแสน

  นางพรรณวดี พลแสน

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการคลัง
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการพัสดุ
  • นางพรทิภา พรอินทร์

   นางพรทิภา พรอินทร์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  • นายบุญมี มีเพียร

   นายบุญมี มีเพียร

   เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายอรรถชา นอกกระโทก

  นายอรรถชา นอกกระโทก

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายช่างโยธา
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา
   • นายสมภพ ขำสวัสดิ์

    นายสมภพ ขำสวัสดิ์

    เจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษา

 • ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
   • นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นักวิชาการศึกษา
   • ว่าง

    ว่าง

    ครู คศ.1
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ว่าง

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

407146
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งวัน
189
585
1096
403559
12478
14064
407146

Your IP: 162.158.162.241
2023-01-31 10:11