-  ประวัติความเป็นมา

              ตำบลวังไทร  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง  ซึ่งแยกออกจากตำบลหนองสาหร่ายในปี  2527  โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านวังไทร  ซึ่งในอดีตจะมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและบริเวณต้นไทรเป็นวังน้ำไม่เคยแห้ง  ชาวบ้านจึงใช้ต้นไทร  ตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้าน  บ้านวังไทร  เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่จึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านเป็นตำบลวังไทร  ในปัจจุบัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page