กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม จัดอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด Covid-19 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวังไทร โดยมีการเเจกหน้ากากอนามัย ใบความรู้ เเละสเปย์แอลกอฮอร์ 75 % ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังไทร โดยการอำนวยการของนายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน นายกเทศมนตรี นายจำลอง ทองศร รองนายกเทศมนตรี นายสมพงษ์ สุจริตรักธรรม รองนายกเทศมนตรี นายทรงกลด รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลวังไทร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร