เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลวังไทร

ทางเทศบาลตำบลวังไทรจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ด้วยการแชร์โพสต์หรือข้อความนี้ด้วยนะคะ

        **************  ขอบคุณค่ะ *************

ค้นหา