แรบโซเดีย ปาร์ค เขาใหญ่  เป็นร้านอาหารที่รวมทั้งที่พัก และเครื่องเล่นต่างๆ  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๖ บ้านภูเงิน

วังไทรฮิลล์ไซต์  เป็นที่พักตากอากาศ บนท่ามกลางป่าเขาตามแหล่งธรรมชาติ

 

  Khaam Khaoyai  เป็นคาเฟ่ Matcha เปิดใหม่ วิวดีในแบบฉบับญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา