ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน หรือตั้งแต่ถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินนั้น

งานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2562

“การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนจากผลมะกรูด" 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร

งานพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยออกลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน และเป็นผู้ป่วยติดเตียงและประชุมหารือในการให้ช่วยเหลือต่อไป

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

567231
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งวัน
132
344
476
562871
5413
20537
567231

Your IP: 162.158.189.67
2023-12-11 06:52