วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังไทร โดยการอำนวยการของนายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน นายกเทศมนตรี นายจำลอง ทองศร รองนายกเทศมนตรี นายสมพงษ์ สุจริตรักธรรม รองนายกเทศมนตรี นายทรงกลด รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลวังไทร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร

13358228220204629147625598774570634821568563o
13357925820204631847625321758792393893815962o
13336704120204629614292215019942891736196219o
13353929920204631414292032442289255487330043n
13329395820204630880958756587039374543686400o
13335600620204631147625391551817348326427233n
13329395020204630114292163909258987346837376o
13313727520204630647625448812401629535673962o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page