วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังไทร ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทรสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เเละกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไทร

12837760119954033506018498674099990409745417n
12801923419954033806018465371906390995845648n
12791350419954033172685193290233742786995014n
12775765419954034106018437557079496995672339n
12758274119954034606018384851652177448790569n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page