เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย

เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในเรื่องของการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย

276816
276826
276805
276852
276850
276848
276846
276845
276834
276833

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page