จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ ส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้างรอเตียงอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลวังไทร จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ ซึ่งประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation : HI) ให้มาพักในศูนย์แห่งนี้ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล กรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้น

โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ร่วมกับนายชื้น มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร และผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจความเรียบร้อยศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านวังไทร เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

20471
20467
20473
20518
20499
20481
20479
20476
20140
20127

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page