เทศบาลตำบลวังไทร จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังไทร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังไทรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนำเสนอผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา

2790907363953155457761476648534197002443677n
2787805323299290825697777870070997742358969n
2793872669929444482508747916332547449309391n
278854295525038905914052688715385547732302n
2784993893330892189139942209565639820617841n
2789723777406590036218446588721115590722719n
27859110010622830179770778771096802276898856n
2786565233185040051768657299685928660961539n
2787095356860418360040384464394712342843203n
27895642916797734990445442611641941679268798n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page