เทศบาลตำบลวังไทร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสีเขียว

ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลตำบลวังไทร และสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

LINEALBUM220721
LINEALBUM2207211
LINEALBUM2207210
LINEALBUM2207217
LINEALBUM2207216
LINEALBUM2207215
LINEALBUM2207214
LINEALBUM2207213
LINEALBUM2207212

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page