เทศบาลตำบลวังไทร จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร

โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีการแจกอุปกรณ์ วัคซีน ให้แก่ผู้นำชุมชน อสม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตตำบลวังไทร

117549
85295
85294
117551
117550
117552
117548
117547
117545
117544

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา