สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสู่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังไทร ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักกฎหมาย รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมาย การนำความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปเผยแพร่และปรับใช้แก่บุคคลในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

LINEALBUM81
LINEALBUM3
LINEALBUM0
LINEALBUM5
LINEALBUM43
LINEALBUM11
LINEALBUM27
LINEALBUM74
LINEALBUM68
LINEALBUM64

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา