เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ได้นำเจ้าหน้าที่สถานีฯ มาเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไฟป่า แนะนำอุปกรณ์ดับไฟป่า และสาธิตการดับไฟป่า 

ขอบคุณภาพกิจกรรมบางส่วนจากเพจ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่

92360
92361
92363
3055633241531765106672869211285027890694017n
92364
3057638041531767173339322502348581998199310n
3054648741531765340006178544081078516363399n
305474346153176770667260529202600955848992n
305412050153176637333940547947691230678869n
3053531921531766706672702692881152740783036n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา