เทศบาลตำบลวังไทรได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์และต่อต้านยาเสพติด "วังไทรเกมส์ ครั้งที่ 30" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านหินเพิง ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยนายชื้น  มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

3166619874470661009232095524313001139089019n
3169392894479696274995235812238242744477628n
3169440594479643908333804022699472264924059n
3177399994513160338315492546115168231660599n
317570492450644980565321374604147659816282n
3175237604506395105658687870825566995937908n
3174585534493248106973384076026769029498728n
3174293054493235573641305028418628243277529n
3170688684479659041665624732114940253403149n
3169662934479672241664301926151457372280894n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา