คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไทร

 • นายชื้น มีเที่ยง

  นายชื้น มีเที่ยง

  นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร
  • นายรชต เบียดนอก

   นายรชต เบียดนอก

   รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร
   • นายกมลรัศมิ์ แก้วเกตุ

    นายกมลรัศมิ์ แก้วเกตุ

    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร
  • นายสมโพชน์ พลจันทึก

   นายสมโพชน์ พลจันทึก

   รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร
   • นายสมเกียรติ เลิศด้วยลาภ

    นายสมเกียรติ เลิศด้วยลาภ

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

1. นายชื้น  มีเที่ยง  นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 

    ที่อยู่ 42 หมู่ 14 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 093-4095996, 082-1511737

2. นายรชต  เบียดนอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 

    ที่อยู่  -  เบอร์โทรศัพท์ 098-7216066

3. นายสมโพชน์  พลจันทึก  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

    ที่อยู่ 59 หมู่ 12 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 097-9645199

4. นายกมลรัศมิ์  แก้วเกตุ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

    ที่อยู่ 596 หมู่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 085-6398233

5. นายสมเกียรติ  เลิศด้วยลาภ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร

    ที่อยู่ 382/ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 098-2361960

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page