คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไทร

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง ที่อยู่วันที่ดำรงตำแหน่ง
1นายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อนนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร99 ม.2 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา29 สิงหาคม 2555
2นายจำลอง ทองศรรองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร31/1 ม.14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา12 กันยายน 2555
3นายสมพงษ์ สุจริตรักธรรมรองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร12 ม.14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา12 กันยายน 2555
4นายกิตติพจน์ เอี่ยมสุทธิรักษ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร324 ม.3 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา1 มกราคม 2556
5นายนพพล ชั่งไทยเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร103/1 ม.3 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา1 มกราคม 2556
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page